1. קבלת מדיניות הפרטיות
1.1 השימוש באתר siyuriko.co.il (להלן: “האתר”) על ידיכם באמצעות ביקור באתר ו/או הרשמה לאתר ו/או פתיחת חשבון באתר ו/או ביצוע הזמנה דרך האתר, מהווה הסכמה למדיניות הפרטיות שלהלן, כמו גם לתנאי השימוש באתר, שנקבעו על ידי בעלת האתר, החברה הפורטוגלית Kumsal Creative Ventures, Unipessoal LDA (להלן: “החברה”).במידה ואינכם מסכים למדיניות הפרטיות שלהלן (להלן: “מדיניות הפרטיות”), עליכם להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר בזאת כי הינו מודע למדיניות הפרטיות באתר ומקבלה, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה נגד חברה, האתר, בעלי האתר, מנהליו, דירקטורים ונושאי משרה בחברה, סוכניהם, שלוחיהם או כל מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה על פי מדיניות הפרטיות שלהלן.

1.2. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש של האתר.

1.3. מדיניות הפרטיות מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם היא מיועדת לגברים ונשים כאחד.

2. איסוף נתונים
אשר אתם מבקרים באתר, החברה אוספת נתונים מסויימים (למשל, כתובת IP, סוג הדפדפן) לצרכים סטטיסטיים. הנתונים הללו ייבחנו באופן אנונימי (למשל, כדי לשפר את השימוש באתר).

3. מידע אישי שנשמר
כאשר אתם נרשמים לאתר (פותחים בו חשבון), או כאשר אתם שולחים אל החברה הודעות באימייל ו/או באמצעות טפסים מקוונים (אפילו לפני הרשמה), אתם מעבירים לחברה נתונים אישיים כדוגמת שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת אימייל ומידע אודות השירותים שהוזמנו. הנתונים האלה יישמרו.

4. תשלומים
כאשר אתם משלמים עבור הזמנת שירותים, פרטי כרטיסי האשראי שלכם מעובדים על ידי ספק שירותי הסליקה של החברה. החברה אינה שומרת פרטי כרטיס אשראי.

5. עוגיות
5.1. האתר משתמש ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעול שוטף ותקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיכם האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודע כיצד לעשות זאת, בדקו בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמשים.

5.2. האתר משתמש ב- Google Analytics. Google Analytics מעניק לחברה מידע (אנונימי) לגבי הפעילות באתר. לצורך כך Google Analytics משתמש בעוגיות. פרטים אודות מדיניות הפרטיות של Google Analytics ניתן למצוא כאן. בעצם השימוש באתר אתם מסכימים לעיבוד הנתונים שלכם דרך Google .

5.3. הודות ל- Google Maps API האתר יכול להעניק לכם מידע נוסף. לשם כך, מידע אנונימי מסויים עשוי להיות משוגר ל-Google.

6. שיתוף צדדים שלישיים במידע
6.1. כאשר אתם משלימים ביצוע הזמנה, חלק מהמידע אודותיכם יועבר לספק שאת שירותיו הזמנתם כדי שהספק יוכל להעניק את שירותיו כראוי. הספק עשוי להימצא בחו”ל. על הספק יחולו ההוראות המשפטיות להגנה על פרטיות החלות בתחום פעילותו.

6.2. בנסיבות מסוימות החברה, או הספק הרלוונטי, יהיו חייבים להעביר או לגלות מידע לרשויות. נתונים מסויים מועברים ל-Google, כפי שפורט לעיל. במקרה של תשלום עבור הזמנה, המידע הנחוץ לביצוע התשלום יועבר לספק סליקת תשלומים חיצוני. במקרה של הרשמה לניוזלטר, הנתונים שלכם ישמרו על ידי ספק חיצוני של שירותי שיווק באימייל.

6.3. החברה שומרת על זכותה להעביר מידע לצדדים שלישיים, רשויות וכיו”ב, אם הדבר נדרש כדי למנוע תביעות ודרישות מכל הסוגים.

7. שימוש בנתונים ותקשורת מקוונת
7.1. שימוש בנתונים ייעשה לצורך ביצוע הסכמים, שיפור פונקציות האתר והצגתו, עיצוב דפי מוצר, וכן למטרות ניתוח, שיווק וייעוץ.

7.2. על ידי ביצוע הזמנה באתר, הרשמה אליו ו/או ביצוע פנייה בכתב אל האתר, ניתנת לחברה הזכות לשלוח אליכם את הניוזלטר של האתר, עדכונים אודות מבצעים והודעות אחרות. אתם רשאים, בכל עת, לבטל את הרשמתכם לניוזלטר באמצעות לינק שכלול בכל הודעה.

7.3. על ידי ביצוע הזמנת שירותים דרך האתר, אתם מעניקים לחברה רשות לשלוח אליכם הודעות ומסמכים רלוונטיים. הספק שמעניק את השירות רשאי לשלוח אליכם הודעות.

7.4. כברירת מחדל, יוצג שמכם ומקום מושבכם לצד חוות דעת שתכתבו באתר על מדריכים וסיורים.

8. פרסומות של צדדים שלישיים
האתר מתיר לצדדים שלישיים לנהל את מערך הפרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהם של אותם צדדים שלישיים. כדי לנהל את הפרסומות שלהם, חברות אלה מציבות עוגיות במחשבך. העוגיות מאפשרות להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות בעוגיו כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של האתר.

9. קובץ cookie של DoubleClick
ספקים של צד שלישי, כולל Google, משתמשים בקבצי cookie כדי להציג מודעות באתר על סמך ביקורים קודמים של משתמשים באתר. השימוש בקובץ ה-cookie מאפשר ל-Google ושותפיה להציג למשתמשים באתר מודעות בהתבסס על הביקור שלהם באתר ו/או באתרים אחרים באינטרנט. משתמשים יכולים לבטל את הסכמתם לשימוש בקובץ ה-Cookie של DoubleClick עבור פרסום מבוסס-עניין באמצעות הגדרות המודעות.

10. אבטחת מידע
באתר מיושמות תוכנות לאבטחת מידע. בעוד שפעילותה של החברה מצמצמת את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשב, אין פעילותה זו מעניקה ביטחון וחסינות מוחלטים לשמירה על המידע. לכן, החברה אינה מתחייבת כי האתר יהיה חסין באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בו.

11. הודעות שנשלחות דרך הפלטפורמה
האתר מספק מערכת לתקשורת עם ספקים על הפלטפורמה של האתר. אנו עשויים לפקח על ההודעות וההתכתבויות הללו כדי להבטיח שאתם מקבלים שירות נאות על ידי הספקים ולהבטיח את קיום תנאי השימוש באתר.

12. שונות
12.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן מדיניות פרטיות זו מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי. השימוש באתר מהווה את הסכמת משתמש הקצה למדיניות פרטיות זו ולעדכונים שלה.

12.2. על השימוש באתר הזה יחולו באופן בלעדי דיני מדינת פורטוגל. לבתי המשפט בליסבון תהא סמכות השיפוט הייחודית בכל הנוגע לשימוש באתר.

X